Địa chỉ làm việc: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 12/11/2023
ID: job265414

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự