Địa chỉ làm việc: 28 bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/11/2023
ID: job266119

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự