Địa chỉ làm việc: 153 Ung Văn Khiêm, phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 18/11/2023
ID: job265576

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự