Địa chỉ làm việc: Tầng 6, tòa nhà Flemington, số 182, đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 23/11/2023
ID: job265722

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự