Địa chỉ làm việc: Vietjet Plaza, Số 60A Đường Trường Sơn Phường 2 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 08/07/2023
ID: job221273

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự