Senior Backend Web Dev (NodeJS/TypeScript/AWS/POS/PG)

Địa chỉ làm việc: Tầng 4, Toà nhà Zeta, số 15 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 03/01/2024
ID: job267449

JOB TAGS / SKILLS