Địa chỉ làm việc: Tòa nhà FTown - Lô T2, đường D1, khu CNC, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 12/11/2023
ID: job265418

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự