Địa chỉ làm việc: 43 – 45 Tu Xuong, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 30/06/2023
ID: job213711

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự