Địa chỉ làm việc: Toong Co-working Space, 1 Bis Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 03/01/2024
ID: job267455

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự