Địa chỉ làm việc: 176/1-176/3, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 12/11/2023
ID: job265420

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự