Địa chỉ làm việc: 4th floor, PVcombank building, 131 Tran Hung Dao, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Hết hạn ngày: 29/12/2023
ID: job267375

JOB TAGS / SKILLS