System Architect ( Kiến Trúc Sư Thiết Kế Phần Mềm, Hệ Thống) Up To 4000$

Địa chỉ làm việc: Tầng 7, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Hết hạn ngày: 09/04/2023
ID: job155849

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự