Địa chỉ làm việc: Saigon Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 18/11/2023
ID: job265592

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự