Địa chỉ làm việc: Tầng 2 tòa nhà Five Star Garden, số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Hết hạn ngày: 10/04/2023
ID: job156815

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự