Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 10/04/2023
ID: job156886

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự