Trưởng phòng đào tạo CNTT

Địa chỉ làm việc: 90A, Ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hết hạn ngày: 11/04/2023
ID: job157652

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự