Địa chỉ làm việc: 40/12 - 40/16 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 22/12/2023
ID: job267227

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự