Địa chỉ làm việc: số 139+141+121/137+121/143, đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 14/04/2023
ID: job159191

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự