VTCC - Chuyên viên Quản lý dự án (Project Manager)

Địa chỉ làm việc: Tầng 3&4, Trung Tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, Lô D25, KĐT Mới Cầu giấy, Hà Nội, Cau Giay, Ha Noi
Hết hạn ngày: 05/08/2023
ID: job240980

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự