VTCC - Project Manager

Địa chỉ làm việc: Tầng 3&4, Trung Tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, Lô D25, KĐT Mới Cầu giấy, Hà Nội, Cau Giay, Ha Noi
Hết hạn ngày: 23/11/2023
ID: job265737

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự