Helix Mesh

location icon Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Nebula Block is a dynamic and innovative company headquartered in Canada, where we primarily operate in English. We specialize in providing hosting solutions for the AI, blockchain, and high-performance computing industries, serving a diverse international clientele. With four strategically located data centers worldwide, we deliver top-tier technology solutions that empower businesses globally. 

Helix Mesh is the Ho Chi Minh City branch of Nebula Block, operating as a key component of our international network. We are a hub for innovation and technology in Vietnam, contributing to Nebula Block's global success.

Nebula Block là một công ty năng động và sáng tạo có trụ sở tại Canada, ngôn ngữ làm việc chính của chúng tôi là tiếng anh. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp lưu trữ cho các ngành công nghiệp: Trí tuệ nhân tạo, Blockchain và tính toán hiệu suất cao, phục vụ nhóm khách hàng quốc tế đa dạng. Với bốn trung tâm dữ liệu được đặt tại các vị trí chiến lược trên toàn cầu, chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu. 

Helix Mesh là chi nhánh của Nebula Block tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động như một phần quan trọng trong mạng lưới quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi là trung tâm đổi mới và công nghệ tại Việt Nam, góp phần vào sự thành công toàn cầu của Nebula Block.

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 100 việc đang tuyển
exp 70 việc đang tuyển
exp 29 việc đang tuyển