Nebula Block

location icon Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Nebula Block được thành lập vào năm 2021, là một nhà cung cấp dịch vụ máy chủ bare metal đáng tin cậy và là một trong những nhà điều hành trung tâm dữ liệu Web3 hàng đầu với kinh nghiệm rộng lớn trong tùy chỉnh và lưu trữ máy chủ. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp các giải pháp Blockchain tùy chỉnh cùng với dịch vụ tay trực tuyến và tay thông minh để cung cấp dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy và an toàn nhất trong ngành công nghiệp Web3. Nếu bạn quan tâm để hiểu thêm về chúng tôi, vui lòng truy cập website www.nebulablock.com

Nebula Block  was founded in 2021, Nebula Block is a trusted bare metal service provider and leading Web3 data center operator with extensive experience in server customization and hosting. Our dedicated team provides custom Blockchain solutions as well as remote hand and smart hand services to provide the most reliable and secure hosting services in the Web3 industry. If you are interested in learning more about us, please visit www.nebulablock.com

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 74 việc đang tuyển
exp 70 việc đang tuyển
exp 24 việc đang tuyển