Backend Developer Python (Django, SQL, MySQL, Cloud)

Địa chỉ làm việc: Tầng 35, tòa Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hết hạn ngày: 19/01/2024
ID: job268748

JOB TAGS / SKILLS