Địa chỉ làm việc: Havana Tower - 132 Ham Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 20/12/2023
ID: job267134

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự