Địa chỉ làm việc: Tầng 2,4 Lô III-26, Đường 19/5A, Nhóm CN III, Khu công nghiệp Tân Bình, Tan Phu, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 06/11/2023
ID: job264948

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự