Tester (QA/QC, Japanese)

Địa chỉ làm việc: 12th Floor, Saigon Prime Office Building, 107-109-111 Nguyen Dinh Chieu Str. Ward 6, Dist.3 HCMC, District 3, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 14/08/2023
ID: job245538

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự