Middle - Senior Manual QC (Tester, QA QC)

Địa chỉ làm việc: No. 16-18 Xuan Dieu, Ward 4, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 23/07/2023
ID: job233656

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự